ยินดีต้อนรับสู่

Building.HOMESMART

แรงบันดาลใจ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ต่อการสร้างบ้านที่ดี เพราะ แรงบันดาลใจนั้นจะนำไปสู่ ไอเดียดีๆ และถ่ายทอดออกมาเป็นบ้านที่ อบอุ่น ดังเช่น คอนเซ็ปของเรา Love Family and Home

แรงบันดาลใจจาก…
รวม 120 บ้านชั้นครึ่ง

ทักทาย

หนังสือ “รวม 120 บ้านชั้นครึ่ง” ที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือขณะนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา ในการนำเสนอแบบบ้านแปลก ๆ ใหม่ ๆ สู่สายตาทุกๆ ท่าน ขณะเดียวกันก็ได้ปรับโฉมหน้าของหนังสือให้มี รูปเล่มเล็กลง โดยมีขนาดเท่ากับหนังสือ “รวม 120 บ้านชั้นเดียว” ที่ได้ออกจำหน่ายสู่สายตาผู้อ่านไปเรียบร้อย แล้ว หนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ยังได้คืนกำไรแก่ผู้มีอุปการคุณทุก ๆ ท่านด้วยรูปแปลนพื้นและหลังคาที่มีสีสันสวยงามชวนมอง และสามารถทำความเข้าใจกับแบบแปลนได้โดยง่ายด้วยตนเองบ้านชั้นครึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างบ้านชั้นเดียวกับบ้านสองชั้น กล่าวคือบางครั้งบ้านขั้นเดียวอาจมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอแก่ความต้องการ และไม่สามารถขยายพื้นที่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องขนาดของที่ดิน แต่ถ้าสร้างเป็นบ้านสองชั้นก็จะมีขนาดใหญ่เกินไปและอาจจะกระทบกับ งบประมาณที่มีอยู่ ดังนั้นการสร้างบ้านชั้นครึ่งจึงเป็นทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าว คำว่า “บ้านชั้นครึ่ง” ในนิยามของผมหมายถึง บ้านชั้นเดียวที่ถูกต่อเติมพื้นที่ใช้สอยไว้ด้านบน โดยมีขนาดของพื้นที่ที่ต่อเติมประมาณ ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ด้านล่าง ซึ่งอาจจะมีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ได้แต่ไม่มากเกินไปกว่าพื้นที่ด้านล่าง เพราะจะกลายเป็นบ้านสองชั้น กว่าที่การทำหนังสือแต่ละเล่มจะสำเร็จลงได้ก็ต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย เสมือนท่านผู้อ่าน ที่กำลังสร้างบ้านหลังใหม่ก็อาจเจอกับอุปสรรคเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ปัญหาเรื่องฝีมือช่าง งบประมาณที่ บานปลาย ระยะเวลาการก่อสร้างที่สำข้ากว่ากำหนด ฯลฯ แต่เมื่อสร้างบัานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกๆ ท่านก็จะ รู้สึกหายเหนื่อย และมีความสุขอยู่กับบ้านใหม่หลังนี้ที่ให้สิ่งดีๆ มากมายในชีวิต ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่แตกต่าง กันเลยของคนทำหนังสือกับผู้มีบ้านหลังใหม่

สามารถหาซื้อได้ ตามร้านหนังสือทั้วไป

และ ทางเราขอขอบพระคุณ บจก.มุกดามณี สำหรับแรกบันดาลใจ ในหนังสือเล่มนี้

Home is a story of people who reside in there, the colors are background music and the building material are the second lead of the story. Your building material is more than just a piece of the timber – it reflects your choice, personality, and your comfort zone. We understand buying building material is more of an emotional process, thus we are helping you personalize your home since 2010 according to your choices and with utmost love.

บ้านเป็นเรื่องราวของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น สีสันคือเพลงประกอบ และวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนที่สองของเรื่อง วัสดุก่อสร้างของคุณเป็นมากกว่าชิ้นไม้ - สะท้อนถึงการเลือก บุคลิกภาพ และเขตสบายของคุณ เราเข้าใจดีว่าการซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นกระบวนการทางอารมณ์ ดังนั้นเราจึงช่วยคุณปรับแต่งบ้านของคุณตั้งแต่ปี 2010 ตามตัวเลือกของคุณและด้วยความรักสูงสุด

We aim to give you the best choices concerning high-quality building material at affordable prices. The designs are carefully picked by our team so that you have the best alternatives to choose from. HOMESMART.ME is a home building material store that has an extensive range of categories from dining room furniture, kids furniture bedroom furniture, bathroom furniture, etc.

ทีมงานของเราเพื่อให้คุณมีทางเลือกที่ดีที่สุด HOMESMART.ME เป็นร้านวัสดุก่อสร้างสำหรับบ้านที่มีหลากหลายหมวดหมู่ตั้งแต่วห้องรับประวัสดุก่อสร้างทานอาหาร วัสดุก่อสร้างสำหรับห้องเด็ก วัสดุก่อสร้างห้องนอน วัสดุก่อสร้างห้องน้ำ ฯลฯ

The other place where you spend your most time apart from home is your office. There are many perks of well-designed office, it leaves a positive impression on clients & a comfortable working space encourages employees to perform better. Select HOMESMART.ME provides you building material that manages, maintain and modify your office space.

ที่อื่นที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่นอกบ้านคือที่ทำงานของคุณ สำนักงานที่ออกแบบมาอย่างดีมีประโยชน์มากมาย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น HOMESMART.ME มีวัสดุก่อสร้างที่จัดการ บำรุงรักษา และปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานของคุณ

0 Comments for “เกี่ยวกับเรา”

Leave a Reply

Your email address will not be published.